top of page
< Tillbaka

Vårt åtagande

Vad får jag när jag köper?

Filmen "Vårt åtagande" mer er logotyp.
Ni får en länk till en delad filyta där ni kan ladda ner filmen.

Rebranding exempel


Vi lägger in er logotyp i mallen.

Mallanpassning

Vill ni lägga till eller ta bort något i filmmallen?

Vi kan såklart göra justeringar och ändringar efter era önskemål.

Justeringar debiteras per timme.

Leverans

Leveranssteg-studiorail.png

Kontakta oss och gör er beställning. Vi samlar in den information och grafiskt material som vi behöver från er. Filmen klipps och anpassas efter er grafiska profil och önskemål. Leverans sker genom nedladdningslänk från oss.

Vad behöver vi från er?

  • Högupplöst logotyp.

  • Grafisk profil med er primära färgkod.

  • Övrig information och önskemål för att filmen ska passa er.

Licensiering

Licensiering innebär att materialet vi levererar till er har licensierad nyttjanderätt. Det innebär att efter leverans skett har ni rätt att nyttja filmen för eget bruk utifrån den avtalstid ni valt. Licensieringen innefattar inte rätt till editering eller vidareförsäljning.

 

Efter avtalstidens utgång löper avtalet vidare med 3 månaders uppsägningstid.

"Fri" avtalstid innebär licensiering på obegränsad tid.

Priser

Avtalstid
startavgift
mån.avg
12mån
4000
300
24 mån
4000
250
36 mån
4000
200
Fri
22 000
-

*Är du intresserad av att köpa 2 mallar eller fler? Kontakta oss för ett erbjudande.

Tillval och hjälp

Här är en lista över vanliga tillval:

Liknande mallar

Fiberoptik
play knapp vit.png

Fastighetsnät

Fiberoptik
play knapp vit.png

Tjänster Fastighetsägare

Fiberoptik
play knapp vit.png

Fastighetsägare

Fiberoptik
play knapp vit.png

Tips & råd

  • Exempel på hur andra använder våra mallar
    - Inbäddad länk på hemsida - Inbäddad länk i FAQ - Som QR-kod i trycksaker
  • Avtre som leverantör
    Vi är specialister inom kommunikation till och för Energibolag & Stadsnät, Fastighetsbolag samt närliggande IT och teknikbolag. Vi identifierar snabbt era problem, tar fram lösningar och koordinerar arbetsmetodik med mediaproduktion och kopplar samman det med teknisk innovation och smarta affärsmodeller.
bottom of page